Önce Kalite

Misyonumuz

Tüm dünyadan misafirlerimizi otellerimizde seçmiş oldukları konseptler doğrultusunda hayal ettikleri, planladıkları tatili yaşatmaktır.

Vizyonumuz

Yenilikçi, kaliteli, güvenilir, tekrar tercih edilir bir marka olarak bu markayı Marmaris dışında da tanıtmak.

JULIAN HOTELS ENTEGRE KALİTE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

İşimizin özü olan misafirlerimiz ve işimizin güvencesi olan çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyeti kalite yönetim sistemimizin temelini oluşturur. Bu doğrultuda politikamız;

 • Turizm Sektörü çerçevesinde Yasal Şartlar, İdari Düzenlemeler, Bağlı olunan kurum ve kuruluş şartları, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001 geçerli revizyon şartları ile kendi belirlediğimiz şartlara uymak,
 • Misafir Memnuniyetini ön planda tutarak kaliteli, çevreci, sağlıklı, hijyenik, güvenli gıda, ürün ve hizmet sunmak,
 • Misafirlerimize, taşeronlara ve çalışanlarımıza sunacağımız ortam, ürün ve hizmetlerin satın alma, mal kabul, depolama, işleme, sunum ve atık şartlarının sağlık, hijyen, güvenlik, doğal kaynakların kullanımı, çevreye etkilerinin uygunluğunu kontrol ederek en az çevresel etkiye sahip olmasını sağlamak,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak adına ürün kalitesi ve güvenilirliğinden ödün vermeden mümkün olduğunca yakın çevreden sipariş vererek CO2 emisyonunun azalmasına yardımcı olmak,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı, Enerjiyi verimli kullanmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmak,
 • Misafir odaklı olup beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamak ve misafir şikayetlerini etkin olarak ele alarak hızlı, etkin, adil ve objektif bir şekilde her bir memnuniyetsizliği ele alarak memnuniyete dönüştürmek,
 • Belirlenen hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirme yaparak misafirlerimizin tekrar ülkemizi ve otelimizi tercih etmelerini sağlamak,
 • Otellerimizin misyonunu ve vizyonunu benimsemiş, ekip ruhuyla hareket edebilen, tekrar ve uzun yıllar birlikte çalışabileceğimiz çalışma arkadaşlarına sahip olabilmek için misafirlerimize sunacağımız ürün ve hizmetler konusunda eğitim ve bilinç vererek farkındalık yaratmak,
 • Çevrenin, çalışanların ve içinde bulunduğu toplumun gelişimine katkıda bulunarak, yerel, ulusal turizm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşu üyeliklerini ve ilişkileri sürdürmek,
 • Kültürel zenginliği ve yerel üreticilerini desteklemek, bölge insanına ve öğrencilere iş imkanı vermek, bilgilendirmelerle misafirleri yerel ürünlerin satılmasını teşvik etmek için çarşı ve pazara yönlendirmek suretiyle ekonomiye katkı sağlamak,
 • Marmaris Bölgesi Turizm Altyapı Birliğinin üyesi olarak bölge sakinleri ve iş camiası için sosyal faydaları desteklemek
 • Engelli, Yaşlı, Yardıma Muhtaç ve Kimsesiz Çocuklar gibi yerel gruplara ücretsiz hizmet etmek, öğrenci ve spor gruplarının organizasyonlarına ücretsiz ev sahipliği yapmak, başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilere burs sağlamak,
 • İşe alma, tazminat, eğitim, ödüllendirme, işten çıkarma veya emekliye ayırmada çalışanlara ırk, kast, milli köken, din, engellilik, cinsiyet, cinsel tercihler, dernek ve ya sendika üyeliği ve ya siyasi kimlik gibi konularda kesinlikle ayrımcılık yapmamak, ihtiyaçlarını karşılamalarına ve ya yerine getirmelerine müdahale etmemek.